ПЕЧАТ НА СЛУЖЕБНИ КАРТИ И ПРОПУСКИ

Класическите служебни карти съдържат име, длъжност, номер и снимка. Фонът е стилизиран според брандът, също и аксесоарите. Изработването на такива карти чрез офсетен печат е невъзможно, поради нуждата от персонализация на всяка отделна карта. Служебните карти са основната причина за появата на катрови принтери, които позволяват пълна персонализация на момента.

Снимката е метод за визуална идетификация и верификация, но може да бъде комбинирана и с дигитална такава, чрез безконтактна чип-карта, използвана успоредно със система за контрол на достъп.

Ние имаме дългогодишен опит в изработката на служебни карти за световно известни компании като Coca-Cola, DHL, DB Schenker, MAERSK, Bosch и други. На българския пазар обслужваме много куриерски и фасилити мениджмънт фирми, както и множество частни и държавни институции. Изработваме индивидуални проекти и шаблони (най-често безплатно) за всеки клиент.

Можете да се консултирате с нас на cards@mininbg.com или чрез формулярът за заявки на сайта.

НОВИНИ