дизайн и стил, а не просто необходимост
Начало
Галерия
За нас
Технология
Калкулатор
Заявки
Аксесоари
Принтери
Бадж Дизайнер

 

ВИДОВЕ ПЛАСТМАСОВИ КАРТИ: 

БЕЗКОНТАКТНА ЧИП КАРТА

Представлява пасивен чип и свързана към него антена (намотка от много тънък проводник), скрити в самата карта. Използва се за електронна идентификация в системите за контрол на достъп. При поднасяне на картата до четеца неговото електромагнитно поле генерира напрежение в антената, която захранва чипа с ток и той изпраща на четеца своя идентификационен номер. Най-често върху картата допълнително се печатва графична информация - снимка и име на притежателя, длъжност, лого, служебен номер. Видовете чипове варират според ползваните четци и технологията на работа на системата за достъп – с различна честота (125 KHz или 13,56 MHz), с различни протоколи за обмен на данни между четеца и картата, с или без допълнителна памет.

КАРТА С МАГНИТНА ЛЕНТА

Представлява пластмасова карта с лента от специално покритие, съдържащо многобройни магнитни частици, върху които се записва информация. Използват се масово при хотелските системи за достъп (хотелски брави с карти) поради ниската цена и доброто ниво на сигурност. Според намагнитеността се делят на LoCo (ниска) и на HiCo (висока).

КОНТАКТНА SMART ЧИП КАРТА

Различава се от безконтактните карти по контактната технологията на четене. Тази технология се използва често в комбинация с други електронни методи за идентификация (банкови карти, мобилните технологии).

PVC КАРТА (ПОДЛОЖКА)

Представлява пласмасова карта, без вградени електронни идентификационни компоненти - чипове или магнитни ленти. Използват се масово и в много различни сфери, главно за ВИЗУАЛНА идентификация. Върху PVC картите може да се печата на практика всичко - от бар код (за клиентски или промоционални карти) до пълноцветни графични изображения. За допълнителна визуална защита срещу подправяне се ползват карти с нанесен върху тях златен филм, върху който се печата HoloPatch изображение. Приложенията на PVC картите са многобройни.

PVC СТИКЕР

Представляват полутънки PVC карти с адхерзивно (лепящо) покритие от задната страна. Използват се най-често за корекция на безконтактни карти (смяна на графичното избражения – снимка, име на служител), без да се налага издаване на нова карта. Много удобни при промяна на фирмената визия, тъй като позволява запазване на старите карти. Позволяват пълно персонализиране на печата, което дава голяма гъвкавост на проложенията им.

 

 

ВИДОВЕ ПЕЧАТ: 

ТЕРМОСУБЛИМАЦИОНЕН:

Тази технология използва твърда термична глава, което нагрява отделни точки от специална термо-чувствителна лента, като залепва определено количество от багрилото върху повърхността на картата. Всеки кадър на цветната лента съдържа палети с основните цветове – жълт (Yellow), червен (Magenta), син (Cyan) и черен (K), които се нанасят последователно върху картата за формиране на пълноцветно изображение. Кадърът може да съдържа и ламинат (Overcoat – OK), който се нанася последен (след всички цветове) и защитава изображението от механични повреди (надраскване).

Предимства: бърз и евтин печат с добро качество

Недостатъци: изисква високо качество на повърхността на картата и прецизно почистване на картата преди печат

ТЕРМОРЕТРАНСФЕРЕН:

При тази технология вместо нанасяне на изображениято директно върху картата, ретрансферният принтер наслагва всички 4 слоя върху специално прозрачно фолио, което след това термично се залепва върху картата.

Предимства: отлично качество (включително върху карти с по-ниско качество на повърхността) и 100% гарантиран печат от край до край на картата (edge-to-edge)

Недостатъци: по-висока цена на печат

ОФСЕТЕН ПЕЧАТ: 

Най-широко разпространеният метод за печат на големи тиражи (над няколко хиляди броя).

Предимства: много добро качество на ниска цена

Недостатъци: не позволява пълно персонализиране на изделието (всички карти са 100% еднакви, но е възможно следваща персонализация с принтер за карти)

 

 

 

СИГУРНОСТ: 

miningbg.com datasafe.bg www.parkingbg.com zarges.bg