ВИДОВЕ КАРТИ

Представлява пасивен чип и свързана към него антена (намотка от много тънък проводник), скрити в самата карта. Използва се за електронна идентификация в системите за контрол на достъп. При поднасяне на картата до четеца неговото електромагнитно поле генерира напрежение в антената, която захранва чипа с ток и той изпраща на четеца своя идентификационен номер. Най-често върху картата допълнително се печатва графична информация - снимка и име на притежателя, длъжност, лого, служебен номер. Видовете чипове варират според ползваните четци и технологията на работа на системата за достъп – с различна честота (125 KHz или 13,56 MHz), с различни протоколи за обмен на данни между четеца и картата, с или без допълнителна памет.
Представлява пластмасова карта с лента от специално покритие, съдържащо многобройни магнитни частици, върху които се записва информация. Използват се масово при хотелските системи за достъп (хотелски брави с карти) поради ниската цена и доброто ниво на сигурност. Според намагнитеността се делят на LoCo (ниска) и на HiCo (висока).
Различава се от безконтактните карти по контактната технологията на четене. Тази технология се използва често в комбинация с други електронни методи за идентификация (банкови карти, мобилни технологии, достъп към работни станции).
Представлява пласмасова карта, без вградени електронни идентификационни компоненти - чипове или магнитни ленти. Използват се масово и в много различни сфери, главно за ВИЗУАЛНА идентификация. Върху PVC картите може да се печата на практика всичко - от бар код (за клиентски или промоционални карти) до пълноцветни графични изображения. За допълнителна визуална защита срещу подправяне се ползват карти с нанесен върху тях златен филм, върху който се печата HoloPatch изображение. Приложенията на PVC картите са многобройни.
Представляват полутънки PVC карти с адхезивно (лепящо) покритие от задната страна. Използват се най-често за корекция на безконтактни карти (смяна на графичното избражения – снимка, име на служител), без да се налага издаване на нова карта. Много удобни при промяна на фирмената визия, тъй като позволява запазване на старите карти. Позволяват пълно персонализиране на печата, което дава голяма гъвкавост на проложенията им.

НОВИНИ