ЛЕНТИ ЗА ТЕРМОРЕТРАНСФЕРНИ ПРИНТЕРИ

Прод. № Описание Капацитет Цветност
HE1000YMCK* пълноцветна лента за Helix / Ultima 1000 печата YMCK
HE1000RT* ретрансферна лента за Helix / Ultima 1000 печата O
HE1000SET комплект цветна + ретрансферна лента за Helix / Ultima 1000 печата YMCK+O
HE3000SET комплект цветна + ретрансферна лента за Helix / Ultima 3000 печата YMCK+O
* използват се успоредно

НОВИНИ